Double Trouble Choco Chai Frappe

เมนูป่วนลิ้น ป่วนภาวะการรับรส ด้วยความผสมผสานระหว่าง CHOCOLATE และ CHAI ทำให้คุณยิ้ม อร่อย ทั้งวัน